Az interaktív tábla értő használata a nyelvórákon

Akkreditált, 30 kreditpontos továbbképzés

Alapítási engedély száma: 82/88/2012.

Info

  • A tanfolyam hossza: 30 óra
  • Csoportlétszám: min. 10, max. 16 fő
  • A képzés díja: 30.000 Ft
  • A foglalkozások vezetője: Kelemen Ferenc

Helyszínek

A részletekért kattintson a linkre:

Interaktív tábla: a tények

A legtöbb iskolában már ott állnak a digitális táblák, sok helyre pedig mostanában érkeznek meg. És ha már egyszer ott vannak ezek a drága berendezések, vétek nem kihasználni a bennük rejlő lehetőségeket. Dinamikusabb nyelvórák, hatékonyabb rendszerezés, motiválóbb input szakaszok, és, ami a legfontosabb: érdeklődő(bb) tanulói tekintetek – végső soron pedig: eredményesebb nyelvoktatás. Harminc órás tanfolyamunk nem csak a technika oldaláról közelíti meg a kérdést, hanem végig igyekszik az idegennyelv-tanulás  általános módszertanának főbb területeit (pl. nyelvtan-, vagy szókincstanítás, készségfejlesztés  stb.) is áttekinteni, és a táblahasználat gyakorlati lehetőségeit ezen területek szemszögéből megismertetni.

Mi a továbbképzés célja?

Olyan rutin kialakítása, mely garantálja az interaktív táblák nyelvórákon történő zökkenőmentes és aktív használatát.

Kinek ajánljuk programunkat?

Minden angolt, vagy más modern, idegen nyelvet általános  vagy középiskolában oktató kollégának, aki szeretné óráit még hatékonyabbá és a tanulók számára még motiválóbbá tenni. Amennyiben a résztvevők nem csak angol szakosokból állnak, a kurzus nyelve magyar. A bemutatott és elemzett példák az angol nyelv tanításának területéről származnak, de úgy kerülnek kiválogatásra, hogy általános érvényű, az idegen nyelv tanításához általában hasznosítható ötleteket és tippeket adjanak.

Mi a továbbképzés célja?

Olyan rutin kialakítása, mely garantálja az interaktív táblák nyelvórákon történő zökkenőmentes és aktív használatát.

Szükséges-e előzetes informatikai ismeret?

A  program nem igényel több informatikai előképzettséget, mint ami az internetes böngészéshez, elektronikus levelek vagy egyéb dokumentumok megírásához és alapszintű szerkesztéséhez (pl. megnyitás, mentés, kijelölés, másolás/kivágás, beillesztés stb) szükséges. Power Point vagy más prezentációs szoftver ismerete nagy segítség lehet, de nem előfeltétel, mivel a kurzus az interaktív tábla használatának bemutatását és gyakorlását az alapoktól kezdi.

Hogyan épül fel a tanfolyam?

A bemutatás –  azonnali kipróbálás ciklusaira épülő képzés először azt demonstrálja, mennyiben ad többet egy digitális tábla eszköztára a hagyományos táblához képest, ezután mindezt kiegészíti a multimédiás megjelenítés és szerkeszthetőség révén kiaknázható lehetőségekkel. A kurzus áttekinti azokat a szempontokat is, melyek segítségével reálisan lehet elemezni, értékelni és adott tanulócsoport számára megbízhatóan kiválasztani a számukra legmegfelelőbb, digitális táblára készült tananyagokat. Mindezen ismeretek és gyakorlati tapasztalatok  alapján a tanfolyam utolsó részében a résztvevők saját, interaktív táblára szánt anyagok kifejlesztésébe is belekezdenek.

( A későbbiek során egyéb, továbbképzéssel foglalkozó, magyar és/vagy angol anyanyelvű módszertani szakemberek bevonását is tervezzük.)