Az interaktív táblák értő használata idegen nyelvek és humán tantárgyak oktatása során

Akkreditált, 30 kreditpontos továbbképzés

Alapítási engedély száma: 575/135/2017

Info

  • A tanfolyam hossza: 30 óra
  • Csoportlétszám:  max. 18 fő
  • A képzés díja: 30.000 Ft
  • A foglalkozások vezetője: Kelemen Ferenc

Helyszínek

A képzésről

Változatosabb tanórák, hatékonyabb rendszerezés, motiválóbb bevezető szakaszok, és, ami a legfontosabb: érdeklődőbb tanulói tekintetek. Ki ne szeretné mindezeket saját óráin is gyakrabban megtapasztalni? Megújított továbbképzésünk arra törekszik, hogy illusztrálja, milyen segítséget kaphatunk mindehhez a modern oktatástechnika egyik legnépszerűbb eszközének, a digitális táblának az alkalmazásával. A képzés a legfontosabb táblafunkciók megismertetése mellett gyakorlati módszertani szempontok érvényesítésére is törekszik, így gyakoriak a demo órarészek, és olyan megbeszélések, feladatok, melyek során a résztvevők a megismert technikákat saját szaktárgyuk tanítási folyamataiba is bele tudják helyezni.  Bár a bemutatott és elemzett példák az angol nyelv tanításának területéről származnak, ezek úgy kerülnek kiválogatásra, hogy általános érvényű, minden résztvevő által könnyen hasznosítható ötleteket és tippeket adjanak. A képzés maga végig magyar nyelven zajlik.

Kinek ajánljuk programunkat?

A megújított képzés most már nem csak idegen nyelveket, hanem humán tárgyakat (magyar nyelv és irodalom, történelem … stb.) oktató pedagógusok részvételét is lehetővé teszi, így akár egy tantestület tagjaiból is összeállhat a csoport.

Szükséges-e előzetes informatikai ismeret?

A  program nem igényel több informatikai előképzettséget, mint ami az internetes böngészéshez, elektronikus levelek vagy egyéb dokumentumok megírásához és alapszintű szerkesztéséhez (pl. megnyitás, mentés, kijelölés, másolás/kivágás, beillesztés stb) szükséges. Power Point vagy más prezentációs szoftver ismerete nagy segítség lehet, de nem előfeltétel, mivel a kurzus az interaktív tábla használatának bemutatását és gyakorlását az alapoktól kezdi.

A képzés során minden résztvevőnek lehetősége van a tárgyalt technika azonnali kipróbálására, így ideális esetben mindenki önállóan, saját maga által használt gépen (PC, laptop, notebook) dolgozik.