A tanulási motiváció erősítése az idegennyelv órákon

Akkreditált, 30 kreditpontos továbbképzés

Alapítási engedély száma: 43/177/2014.

Info

  • A tanfolyam hossza: 30 óra
  • Csoportlétszám: min. 10, max. 16 fő
  • A képzés díja: 30.000 Ft
  • A foglalkozások vezetője: Kelemen Ferenc

Helyszínek

Kinek ajánljuk programunkat?

Olyan, felső tagozatos vagy középiskolás tanulókat oktató tanároknak, akik új szempontok alapján szeretnék frissíteni, rendszerezni és kiegészíteni módszertani készlettárukat, és így érdekesebb, ezért hatékonyabb órákra tudnak majd felkészülni.

Mi fog történni a foglalkozásokon?

Gyakorlatorientált képzést állítunk össze, ami azt jelenti, hogy minden technikát először kipróbálunk, megvitatunk, majd megvizsgáljuk, mindezt hogyan tudja mindenki saját tanítási gyakorlatába is beilleszteni. Ez nem egyszer közös feladatkészítést jelent, melynek eredményeként azonnal használható anyagokhoz jutunk.

Főbb feldolgozandó területek

  • Módszertani rendrakás és selejtezés: mit érdemes megtartani, mitől vegyünk érzékeny búcsút?
  • A nyelvtan, szókincs, és nyelvi funkciók modern, tanulóközpontú feldolgozása.
  • Az audio-vizuális eszközök kihasználása az új nyelvi elemek (szókincs, nyelvtan, nyelvi funkciók) feldolgozása során – az állóképek, filmklipek, a zene és a (pop)dalok szerepe az új anyag bevezetésében, gyakorlásában, rendszerezésében.
  • A drámatechnikákon alapuló feladattípusokban rejlő lehetőségek.
  • Készségfejlesztés: a tipikus buktatók átugrása.